Plan International werkt in 13 Aziatische landen aan duurzame armoedebestrijding, met de nadruk op gelijke kansen en rechten voor meisjes. De thema’s waar we ons met onze projecten in Azië op richten zijn onderwijs, bescherming tegen geweld (zoals meisjesbesnijdenis en kindhuwelijken), inkomen- en voedselzekerheid, water en sanitatie en noodhulp bij humanitaire rampen. Wat betekent dit concreet? We geven bijvoorbeeld voorlichting over geboorteplanning, leggen drinkwatervoorzieningen aan en werken samen met overheden om kindhuwelijken en meisjesbesnijdenis een halt toe te roepen. Meer weten over in welke landen we actief zijn en wat we daar precies doen? Kijk hier

Read more
€2.069 raised
Latest donation 28-09-2018 | 20:32
€50 Anonymous

Wie zijn wij?

Plan International is een internationale ontwikkelingsorganisatie. Sinds 1937 werken wij aan betere omstandigheden voor kinderen in meer dan 50 landen wereldwijd. We ondersteunen meisjes in het bijzonder, omdat zij nog vaker dan jongens worden achtergesteld. Plan International staat voor een wereld waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontwikkelen.